+420 318 637 744, +420 603 864 519

Dlouhá 104, Kašperské hory

Drobečková navigace

Úvod > Přihláška > Pojištění

Tabulka tarifů a pojistných částek

D3S

Pojištění léčebných výloh nesjednáno
Pojištění asistenčních služeb nesjednáno
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění nesjednáno
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: nesjednáno
- náklady na repatriaci pojištěného nesjednáno
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného nesjednáno
- náklady na vyslání opatrovníka nesjednáno
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty nesjednáno
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování nesjednáno
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů nesjednáno
- zachraňovací náklady nesjednáno
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu  nesjednáno
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému nesjednáno
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel nesjednáno
- náklady vzniklé zpožděním letu nesjednáno
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300,-Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000,-Kč
Připojištění zavazadel 15 000,-Kč
5 000,-Kč/ks
Připojištění zimních sportů nesjednáno
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše  15 000,-Kč
Pojištění náhrady dovolené – 80%, max. však do výše 15 000,-Kč
Cena pojistného za osobu a den v zóně 1 (Evropa)  
Cena pojistného za osobu a den v zóně 2 (Svět)  
Cena pojistného za osobu a den v zóně 3 (ČR) 18,- Kč
Cena pojistného za osobu a zájezd nebo pobyt